Płatności

1. Ceny Towarów prezentowanych w Sklepie podawane są w polskich złotych wraz z informacją, czy podana cena jest ceną brutto czy netto. Ceny nie zawierają kosztów dostawy oraz wszelkich dodatkowych kosztów wynikających z zawartej Umowy Sprzedaży oraz wybranego przez Kupującego sposobu płatności.

2.Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania i wycofywania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Zmiany mogą dotyczyć również Towarów dodanych przez Kupującego do koszyka. – do chwili dokonania przez Kupującego wyboru opcji „KUPUJĘ I PŁACĘ” lub równoznacznej.

3.Kupujący może wybrać następujący formy płatności za zamówione Towary:

3.1 Płatność z góry / przelew bankowy przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).

4.W wypadku niewywiązania się przez Kupującego z płatności zgodnie, Sprzedawca wyznaczy mu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

Sprzedaż nieletnim poniżej 18 roku życia jest zabroniona.
Szybki Sklep
0
Clicky